Välkommen till Aktuell Ekonomi!

Vår affärsidé är att vi skall ha ett starkt engagemang i våra kunders ekonomi och affärsutveckling, vilket vi anser vara grunden till ett gott samarbete.
Våra kunder omfattar olika företagsformer, från enskilda firmor till medelstora aktiebolag. Även bostadsrättsföreningar och stiftelser.

Vi finns i Eskilstuna och Södertälje.


Vi är medlemmar i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, vilket innebär att vi har gedigen ekonomisk utbildning och lång praktisk erfarenhet. Förbundets tillsyn och krav på bland annat ansvarsförsäkring och fortbildning gör att du som kund får en trygg och seriös samarbetspartner.