Controller

Behöver företaget en controllerfunktion, men inte har täckning för en heltidstjänst, så kan vi erbjuda några timmar per vecka efter behov.
Vi kan fungera som samarbetspartner till företagets VD eller till anställda i olika chefsfunktioner.

Vi kan också se över affärsverksamheten, se trender och beteenden och rekommendera inbromsning eller nya grepp, samt jobba med företagets personal som kan få siffrorna att tala.